Członkowie Kola „Głuszec” w Kartuzach:

Henryk Birkholtz

Sławomir Birkholtz

Alojzy Byczkowski

Roman Byczkowski

Jan Byczkowski

Stanisław Bystroń

Józef Cybula

Kamil Cybula

Zygmunt Cyrocki

Tadeusz Dera

Zenon Drawc

Robert Drawc

Przemysław Formela

Jerzy Formella

Wojciech Formella

Roman Frankowski

Jan Gawin

Zygmunt Gosz

Józef Grudzień

Jerzy Kamiński

Wiesław Kamiński

Józef Kaszuba

Zygmunt Kąkol

Teofil Klein

Stanisław Kobiela

Michał Konkol

Ryszard Kopicki

Roman Korab

Jan Koszałka

Marek Kowalewski

Wiktor Kowalewski

Kazimierz Król

Krzysztof Król

Marcin Król

Jarosław Kunikowski

Stanisław Kus

Stefan Liedtke

Andrzej Matyjasik

Andrzej Pawłowski

Maciej Pawłowski

Tadeusz Plichta

Robert Plichta

Zbigniew Pobłocki

Grzegorz Radomski

Paweł Rybakowski

Jarosław Rybakowski

Kazimierz Rychert

Rafał Rychert

Andrzej Sieniek

Henryk Sieniek

Henryk Sieniek jr.

Ryszard Sieniek

Brunon Sikora

Stanisław Skrzypkowski

Ryszard Szczesny

Józef Szwychtenberg

Adam Uklejewski

Krzysztof Wicki

Sylwester Witka

Dariusz Wolski

Rafał Wunsz