Prośba do kół łowieckich

Witam, w nawiązaniu do korespondencji z dnia 30 marca br. dotyczącej pomocy finansowej przeznaczonej na zakup środków ochrony indywidualnej dla placówek ochrony zdrowia naszego regionu informuję ,iż Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku otworzył specjalne konto 50 1090 1098 0000 0001 4466 4184 do wpłat na ten cel, przedłużając termin wpłat do dnia 15 kwietnia br. Jednocześnie chcielibyśmy..

Read more