Relacja z 10. posiedzenia Sejmu

Relacja z 10. posiedzenia Sejmu Po godzinie 13.30 odbyło się pierwsze czytanie naszego projektu obywatelskiego w myśl którego będziemy mogli uczestniczyć w polowaniach z naszymi dziećmi. Referentem inicjatywy obywatelskiej z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego był prof. Dariusz J. Gwiazdowicz. Na sali obecny był również Prezes NRŁ, Rafał Malec. Po wystąpieniu prof. Gwiazdowicza głos w sprawie..

Read more

FACE popiera nasz obywatelski projekt ustawy

FACE popiera nasz obywatelski projekt ustawy 11 kwietnia FACE (Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody) wydała oświadczenie, w którym popiera nasz obywatelski projekt ustawy, mający na celu przywrócenie prawa do polowania z naszymi dziećmi. 15 kwietnia odbędzie się w Sejmie RP pierwsze czytanie nad tym projektem, stąd inicjatywa FACE. „Polska jest jedynym krajem europejskim,..

Read more

Komunikat w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Komunikat w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r wycofała wprowadzoną wcześniej (Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. Rozdz. 2 § 5. pkt. 5.) możliwość prowadzenia gospodarki łowieckiej. W związku z tym Zarząd Główny PZŁ podjął działania mające na celu dalsze prowadzenie..

Read more