Kto wprowadza elektroniczną książkę polowań w kole?

Kto wprowadza elektroniczną książkę polowań w kole? W związku z pojawiającymi się pytaniami zadawanymi przez członków kół łowieckich odnoście tego, jaki organ jest właściwy do wprowadzenia w kole książki elektronicznej, przedstawiamy poniżej analizę przedstawionego zagadnienia. Zgodnie z § 47 pkt. 1) Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku..

Read more