Komunikat w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Komunikat w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r wycofała wprowadzoną wcześniej (Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. Rozdz. 2 § 5. pkt. 5.) możliwość prowadzenia gospodarki łowieckiej. W związku z tym Zarząd Główny PZŁ podjął działania mające na celu dalsze prowadzenie..

Read more

Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. §..

Read more

Drodzy Członkowie i Pracownicy Polskiego Związku Łowieckiego Niech w tym obecnym trudnym świątecznym wielkanocnym czasie Nasze indywidualne spotkania wspólnie z żywym i obecnym Chrystusem, który kiedyś też mimo swojego cierpienia, ostatecznie zwyciężył śmierć i Zmartwychwstał, umacnia w każdym z Nas, w Naszych Okręgach, w Waszych rodzinach wzajemną miłość, zrozumienie, poszanowanie przyrody i pokój. Niech przykład..

Read more

Prośba do kół łowieckich

Witam, w nawiązaniu do korespondencji z dnia 30 marca br. dotyczącej pomocy finansowej przeznaczonej na zakup środków ochrony indywidualnej dla placówek ochrony zdrowia naszego regionu informuję ,iż Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku otworzył specjalne konto 50 1090 1098 0000 0001 4466 4184 do wpłat na ten cel, przedłużając termin wpłat do dnia 15 kwietnia br. Jednocześnie chcielibyśmy..

Read more

Ministerstwo Środowiska: zostańmy w domach, las poczeka

Drodzy Myśliwi, Ministerstwo Środowiska wydało dziś (4 kwietnia) komunikat, w którym informuje, że również nasza grupa społeczna nie może korzystać z zamkniętych przez państwo terenów. Uszanujmy to i do lasów nie wchodźmy. Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać..

Read more

Wykonywanie gospodarki łowieckiej bez ograniczeń!

W nocy z dnia 1 kwietnia na dzień 2 kwietnia ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w pełni potwierdzające stanowisko od początku konsekwentnie prezentowane przez Łowczego Krajowego co do zasadności wykonywania gospodarki łowieckiej w czasach epidemii COVID-19. Rząd bez intencji ograniczania myśliwych Co ważne zgodnie z §2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, lecz w zakresie..

Read more

PZŁ EKEP od teraz z elektronicznym wnioskiem dostępu

Koronawirus nie zatrzymuje nas w domu. Myśliwi w dalszym ciągu wykonują swoje zadania ustawowe. To w końcu na nas spoczywa gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, jakim jest zwierzyna i od tego obowiązku nie możemy się uchylać nawet w czasie epidemii. Musimy natomiast zrobić wszystko, żeby nasze dotychczasowe działania w obecnych warunkach były maksymalnie bezpieczne. Dlatego dostosowaliśmy..

Read more

Informacja Zarządu Głównego PZŁ

Poniżej przesyłam informację z Zarządu Głównego PZŁ, oraz w załączniku apel do Kol. myśliwych o wsparcie finasowe społecznej akcji wsparcia służb medycznych w związku z szerzeniem się choroby COVID-19. K.Ł GŁUSZEC Tadeusz Dera Szanowni Myśliwi, prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza..

Read more