Rok powstania : 1952r.

Założycielami Koła byli między innymi:

Alojzy Chrzan, Bolesław Trzebiatowski, Józef Stankowski  i Antoni Byczkowski

Najbardziej zasłużeni dla Koła i PZŁ:

Alojzy Chrzan – długoletni prezes, łowczy Koła

Bolesław Trzebiatowski – były sekretarz Kola

Józef Stankowski – były skarbnik

Antoni Byczkowski  – jeden z założycieli Koła, długoletni prezes i łowczy

Wiktor Kowalewski – długoletni prezes Koła

Jan Gawin – długoletni  łowczy

Stanisław Kobiela – długoletni łowczy, aktualny prezes

Józef Grudzień – znany hodowca psów myśliwskich

Józef Cybula – były skarbnik, były łowczy Koła

 

Wymienieni koledzy oraz wielu innych myśliwych z naszego Koła było wielokrotnie odznaczanych łowieckimi  odznaczeniami różnego stopnia.  Koledzy Stanisław Kobiela, Józef Cybula, Ryszard Kopicki i Jan Gawin aktywnie uczestniczą w pracy władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku

Krótka historia powstania Kola Łowieckiego „Głuszec” w Kartuzach

Po wejściu w życie dekretu o prawie łowieckim i podziale całego kraju na obwody łowieckie, spośród już polujących w powiecie kartuskim myśliwych zawiązały się grupy inicjatywne mające na celu założenie nowych kół łowieckich. Nasze nowo powstałe Koło otrzymało w dzierżawę 4 obwody łowieckie: nr 41,n46, 47, 64. Nazwę Koło przyjęło od bytujących w tamtym okresie w lasach mirachowskich i sianowskich wchodzących w skład obwodów 46 i 47 głuszców. Niestety ten piękny ptak wyginął wraz z wycięciem starodrzewu w tych lasach. Z obwodu nr 46 zrezygnowano w latach osiemdziesiątych na rzecz kola łowieckiego „Knieja” w Gdańsku.

Koło aktualnie dzierżawi 3 obwody: nr 41 „Szarłata” o powierzchni 3.825 ha, nr 47 „Smolne Błoto” o powierzchni 4.942ha i nr 64 „Chmielno” o powierzchni 4.949 ha. Pomimo, ze obwody dzierżawione przez Koło są oceniane jako słabe pod względem liczebności zwierzyny łownej, to poprzez budowę urządzeń łowieckich, poszerzanie areału upraw, właściwa gospodarkę na dzierżawionych łąkach śródleśnych i intensywne dokarmianie udało się ustabilizować jej liczebność na dobrym poziomie. Średnio w sezonie łowieckim Koło pozyskuje około 100 szt. Zwierzyny grubej, w tym 10 jeleni, 50 dzików i 40 saren. Dzięki inicjatywie poprzedniego prezesa Kola kolegi Marka Kowalewskiego podjęliśmy działania w kierunku zwiększenia pogłowia zajęcy i kuropatw poprzez ich introdukcję w obwodzie nr 64. W ciągu dwóch lat wpuściliśmy w rejonie Sznurki i Lampa ponad 60 zakupionych zajęcy i 30 kuropatw.

W 2002 roku hucznie obchodziliśmy uroczystość wręczenia  sztandaru dla naszego Koła. Z inicjatywy członków Kola dla uczczenia 80-Lecia PZŁ otwarto w Kartuzach wystawę trofeów łowieckich, która cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród zwiedzających.

W 2006 roku z okazji poświęcenia kapliczki św. Huberta sztandar został udekorowany srebrnym medalem zasługi łowieckiej. Kapliczka umiejscowiona została na leśnej polanie obok potężnego dębu (pomnik przyrody) w lesie sianowskim. Zbudowana na bazie wielkiego gazu z polnego granitu. Na jego wierzchołku umieszczona jest płaskorzeźba wykonana w melanicie przedstawiająca motywy życia św. Huberta. Na głazie wykuto okolicznościowa sentencję. Całość obiektu otoczona została stylizowanym płotkiem. Autorami projektu byli koledzy: ówczesny prezes Kola Marek kowalewski i łowczy Kola Józef Cybula, fundatorami członkowie Koła łowieckiego „Głuszec” w Kartuzach, a wykonawcą Zakład Kamieniarski naszego kolegi Jerzego Formelli z Łapalic. Odsłonięcie i poświęcenie kapliczki odbyło się w dniu 27 lipca 2006r. podczas polowej mszy św. Odprawionej pod przewodnictwem księdza Andrzeja Kossa, kapelana myśliwych, leśników i rycerzy w obecności licznych gości i rodzin myśliwych.

Koledzy myśliwi naszego Koła bardzo dbają o kultywowanie oraz przestrzeganie tradycji i zwyczajów łowieckich. Corocznie w dniu 3 listopada uroczystą mszą św. rozpoczynamy sezon polowań zbiorowych. Od wielu już lat msza ta jest odprawiana w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grzybnie przez księdza prałata Piotra Brzeskiego, kapelana naszego Koła. W 2010 roku myśliwi Koła „Głuszec” ufundowali obraz św. Huberta, patrona myśliwych, który został uroczyście przekazany parafii w Grzybnie przy okazji uroczystości kolędy myśliwskiej, którą organizujemy raz na trzy lata na przemian z innymi Kolami kaszubskimi „Łabędź” i „Słonka”.

Tradycyjne polowanie hubertowskie odbywa się zawsze w lesie sianowskim, a uroczysty pokot na jego zakończenie organizujemy corocznie przy wspomnianej powyżej kapliczce naszego patrona. Pamiętamy też o naszych kolegach, którzy odeszli do krainy „wiecznych łowów”. Każdemu z nich podczas uroczystego pokotu zapalamy pamiątkowe znicze. Tradycją w Kole są też polowania wigilijne, po których spotykamy się, dzielimy opłatkiem, składamy życzenia, wspólnie składamy kolędy. W listopadzie 2012r. uroczyście świętowaliśmy 60 rocznice powstania naszego Koła.  W obecności licznych gości prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, kol. Marek Gorski odznaczył medalami zasłużonych kolegów naszego Koła. Uroczystość zwieńczyła wspólna zabawa i biesiada myśliwska.

W roku bieżącym, dla uczczenia 90-lecia PZŁ z inicjatywy kol. Józefa Cybuli, łowczego naszego Koła zostanie zorganizowana wystawa łowiecka wspólnie z innymi Kołami kartuskimi, oraz z zaprzyjaźnionymi członkami Polskiego Związku Wędkarskiego z Kartuz.

 

 

Opracowała: Kinga Kus