Koło Łowieckie Głuszec w Kartuzach

Lista członków :
L.p. Nazwisko i imię
1 Birkholtz Sławomir
2 Byczkowski Jan
3 Byczkowski Roman
4 Bystroń Stanisław
5 Bystroń Tadeusz
6 Cybula Józef
7 Cybula Kamil
8 Cyrocki Zygmunt
9 Dawidowski Andrzej
10 Dera Tadeusz
11 Drawc Robert
12 Drawc Zenon
13 Formela Rafał
14 Formella Jerzy
15 Formella Wojciech
16 Frankowski Roman
17 Gawin Jan
18 Gosz Zygmunt
19 Grudzień Józef
20 Kamiński Jerzy
21 Kaszuba Józef
22 Kaszuba Rafał
23 Klein Andrzej
24 Klein Teofil
25 Komkowski Jakub
26 Konkol Michał
27 Kopicki Ryszard
28 Korab Roman
29 Koszałka Jan
30 Koszałka Piotr
31 Kowalewski Marek
32 Kowalewski Wiktor
33 Król Kazimierz
34 Król Krzysztof
35 Król Marcin
36 Kus Stanisław
37 Kus-Dering Kinga
38 Liedke Stefan
39 Matyjasik Andrzej
40 Miotk Waldemar
41 Pawłowski Andrzej
42 Pawłowski Maciej
43 Plichta Łukasz
44 Plichta Robert
45 Plichta Tadeusz
46 Pobłocki Zbigniew
47 Radomski Michał
48 Rybakowski Jarosław
49 Rybakowski Paweł
50 Rychert Kazimierz
51 Rychert Rafał
52 Sieniek Andrzej
53 Sieniek Henryk
54 Sieniek Mateusz
55 Skrzypkowski Stanisław
56 Szczesny Ryszard
57 Szwychtenberg Józef
58 Uklejewski Adam
59 Wansel Łukasz
60 Wicki Krzysztof
61 Witka Sylwester
62 Wolski Dariusz
63 Wunsz Rafał

Lista stażystów koła

L.p. Nazwisko i imię
1 Byczkowski Radosław
2 Lica Kamil
3 Petk Janusz